Uutiset

Ihmiskatastrofien (ei-sotilaallisten) Uutisoinnin Tutkiminen

Johdanto Uutiset ovat merkittävä osa tiedonvälitystä ja yhteiskunnallista keskustelua. Ne heijastavat paitsi ajankohtaisia tapahtumia myös yhteiskunnan arvoja ja prioriteetteja. Tässä artikkelissa tarkastellaan ihmiskatastrofien, erityisesti ei-sotilaallisten kriisien, uutisointia ja sen vaikutusta [...]